Strona główna | Tajemnice radosne | Tajemnice światła | Tajemnice bolesne | Tajemnice chwalebne

 

Część IV Tajemnice chwalebne
odmawiaj w środę i niedzielę

Rozważania Biblijne | ks. Stefan Wielgomas

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Więrzę w Boga Ojca Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu

 

I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
ztw

Mgła spowija ogród, jakby chciała ukryć tajemnice… Jeszcze tarcza słońca nie wzeszła ponad horyzont nieludzkiej ziemi, gdy od liści drzew oliwnych, jak od górskich szczytów, odbija się echem kobiecy płacz… To Maria z Magdali.
Żołnierzy już nie ma. Uciekli, jak ongiś Apostołowie w wielkoczwartkową noc. Pierwsi przed mocą tajemnicy życia Nazarejczyka, drudzy przed pozorną Jego słabością.
Kamień od grobu odsunięty. Pieczęcie namiestnika cesarskiego zerwane świetlistym dotykiem Bożego Anioła.
Poranne powietrze przeszywa miecz słowa Odwiecznego Ogrodnika, który tym samym słowem z otchłani nicości stworzył dla człowieka rajski ogród: „Kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?
Po grzechu Adama to Bóg rozpoczął poszukiwanie człowieka na zagubionych ścieżkach życia, dzisiaj to człowiek poszukuje Boga: zabrano ciało Pana mego i nie wiem gdzie Go położono…
Aby się odnaleźć wystarczą dwa słowa: Mario, Rabbuni.

Idź i powiedz moim Braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą… Trzeba wrócić do źródeł powołania… do początku… do Słowa…

 

 

 

 
II - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
wnw

Góra Oliwna… Miejsce płaczu Chrystusa nad Jerozolimą, Jego modlitwy i agonii. Miejsce, które jako ostatnie na ziemi  dotyka stopy Zmartwychwstałego.
Jeszcze pouczenie, rozesłanie: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…
Oczy uczniów utkwione w Mistrzu. Chcą wzrok napełnić patrzeniem, bo wiedzą, że już nigdy nie będzie jak dawniej. Swoje uszy napełniają słuchaniem, bo w życiu liczy się przede wszystkim Słowo.
I pójdą z Góry Oliwnej do każdej doliny ludzkiej nędzy, na niezliczone szczyty pychy, egoizmu i próżności, na równiny przeciętności…
Pójdą ze Słowem Dobrej Nowiny, że Bóg jest Miłością. Na apostolską drogę wezmą ze sobą tylko laskę pasterską, sandały i jedną suknię oraz serce, w którym ciągle rozbrzmiewać będzie ostatnie błogosławieństwo Jezusa Chrystusa: ”Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

 
   
 
III - Zesłanie Ducha Świętego.
zds

Wieczernik szczelnie pozamykany lękiem i obawą przed Żydami. Nic się do niego nie przedostaje z gwaru ulicy, ze wścibstwa sąsiadów. Świat został na zewnątrz…
Uczniowie wraz z Maryją, Matką Jezusa, wchodzą w głębię modlitwy. Ich serce przepełnia zawierzenie, że spełni się obietnica dana im od Pana. Oczekują, czuwają, trwają w jedności…
Słońce wstaje po raz dziesiąty, od momentu, kiedy ich Pan i Nauczyciel wstąpił w swojej chwale do nieba. Budzi się Dzień Łamania Chleba…
Wtem sala na górze staje się niby wielki statek, który łapie w swoje żagle gwałtowny podmuch wiatru. Przez zamknięty dach zstępuje Ogień, który rozpala Miłością i Mądrością serca modlących się ludzi.
Obietnica wypełnia się. Już nie ma miejsca na strach. Jest moc na świadectwo. Drzwi otwierają się i na zdziwionych słuchaczy spływają z ust Piotra Słowa Prawdy…

mp3 ...posłuchaj
 
 
IV - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
ww

Pewnego dnia Apostoł Jan wracając do domu nie zastał w nim Matki Zbawiciela. Wszystko było jak przed jego wyjściem. Naczynia stały na swoim miejscu. Palenisko się dopalało. W powietrzu poczuł tylko zapach róż, kwiatów pięknych jak jej życie. Z łóżka pozbierał garść niebiańskiego pyłu, pozostawionego przez świetlistych posłańców Boga.
Doczesne pielgrzymowanie Maryi dobiegło końca. W tej wyjątkowej chwili przejścia przez most nad otchłanią śmierci na drugą stronę życia, do Matki Jezusa można odnieść słowa Jej Syna, który na wieść o zgonie córki Jaira powiedział: ona nie umarła tylko śpi… (por. Łk 8, 52).
Jej Niepokalanie Poczęte ciało, po trudach ziemskiego zawierzenia i heroicznej wierności Słowu, aniołowie unieśli drogą chwały ku Swemu Oblubieńcowi - Duchowi Świętemu.

 

 
 
V - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.
uk

W czasie tej koronacji nie było delegacji z obcych królestw czy państw. Nie było dworskiego ceremoniału. Wystawnego przyjęcia. Zaproszonej orkiestry…
Wszystko odbywało się w czterogłosie ciszy śpiewanym przez chór Posłanych. Wokół aniołów tańczyła skromność wraz z pokorą. Najpiękniejsze kwiaty cnót Maryi w ziemskim ogrodzie życia.
Teraz stoi przed Tym, Który strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Jej głowę zdobi korona Miłości cierpliwej, łaskawej, wolnej od zazdrości i pychy. W Jej dłoniach kwitnie gałązka palmy, symbol wierności aż do końca.

Królowo nieba i ziemi… módl się za nami.
Królowo Aniołów… módl się za nami.
Królowo nasza… módl się… za nami grzesznymi.

 

 

 

Pod Twoją obronę

 

Strona główna | Tajemnice radosne | Tajemnice światła | Tajemnice bolesne | Tajemnice chwalebne